Kỹ năng mềm phát triển bản thân

Với mục tiêu hoạt động của Unlocking Foresight là đánh thức tiềm năng cũng như tầm nhìn cho mỗi tổ chức, cộng đồng và bản thân mỗi cá nhân trong cộng đồng ấy, được thực hiện bởi đội ngũ những nhà đào tạo, những nhà tư vấn cấp cao, giàu kinh nghiêm bậc nhất hiện nay.

Một trong những khóa học trực tuyến về phát triển cá nhân được Unlocking Foresight tổ chức theo các phương pháp riêng để phát triển khả năng và trang bị cho người tham gia đó là khoa học về kỹ năng nềm để phát triển bản thân.